30
Jun 2016

0

MỘT NGÀY CỦA LỚP HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CĂN BẢN – KHOÁ 062016

Lớp học Anh văn giao tiếp căn bản – khoá 062016 đã khai giảng vào 22/6/2016. Với số lượng 6 học viên trong lớp, mọi người đã nhanh chóng làm quen với nhau và dần thích...

Skip to toolbar