FYI Bookcafe – For Your Inspiration được sáng lập nhằm tạo ra một không gian sinh hoạt cho cộng đồng những người tri thức và có mong muốn không ngừng cải thiện bản thân thông qua sách và việc gặp gỡ trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm với những chuyên gia, thành viên khác.

FYI English Class là một trong những hoạt động nhằm tạo ra một môi trường thực hành cải thiện tiếng Anh cho các nhóm đối tượng khác nhau. Các lớp học tại FYI Bookcafe được thiết kế nhằm đám ứng cụ thể những nhu cầu thực tế, hiện tại của từng nhóm đối tượng. Nội dung học không mang tính sách vỡ mà mang tính thực tế, thực hành, và đáp ứng nhu cầu cần để sử dụng trong thực tế.

1

Năm thành lập

200

Số lượng học viên đã tham gia

12

Số lớp đã khai giảng